GYMNASTIEK

FREERUNNING

EN MEER

Yvonne is week afwezig van 6 februari tot 13 februari .
Dit betekent dat de lessen van Yvonne van deze week komen te vervallen. 

GVT  1923 – 2023

100 jaar

Algemeene vergadering van 2 maart 1923.

Hoofdzakelijk belegd om de gymnastiekvereeniging voor elkander te brengen. Gehouden in hotel ”De Oranjeboom” De Wilt als voorzitter der Sportvereeniging Texel opent; hij had een betere opkomst verwacht, daar van de 50 personen, die zich hadden opgegeven, slechts 30 aanwezig zijn. In de eerste plaats vindt hij het noodzakelijk, dat voor de gymnastiekvereeniging een paar afzonderlijke bestuursleden gekozen worden, die dan alleen de belangen der gymnastiek kunnen behartigen. Lees verder…